Autorské práva

Ak som autorkou
Licence Creative Commons
Pokiaľ nie je uvedené inak, celý blog na adrese http://bronsen.blogspot.com, ktorého autorom je bronsen, podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Nepoužívajte dielo komerčne-Zachovajte licenciu 4.0 Medzinárodnú.


Ak nie som autorkou
Texty, obrázky, fotografie, hudobné diela, filmové diela a všetky ďalšie dokumenty, ktorých autorom nie som ja, ale nachádzajú sa na tomto blogu, sa snažím uvádzať podľa platnej autorskej legislatívy. Budem rada, ak ma upozorníte na prípadné nedostatky. Ďalšie šírenie nie je automatické, musíte si ho s autormi alebo vlastníkmi autorských práv vykomunikovať sami.

Ochranné známky, známky služieb a logá uvedené na tejto webovej stránke sú chránené všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Európskej únie a medzinárodnými zákonmi.