utorok 22. októbra 2013

Sedem sociálnych hriechov ľudstva podľa Gándhího – 88. výročie

Pripomeňme si krátky text spred 88 rokov. Príspevok o siedmych sociálnych hriechoch som blogla pred vyše tromi rokmi (09/2010) a patrí k najnavštevovanejším. Príhodný je za každých okolností, nielen v čase pred voľbami.

Presne 22. októbra 1925 uverejnil Mahátma Gándhí v anglicky písanom týždenníku Young India* úryvok z listu od svojho priateľa. Gándhí identitu svojho priateľa neodkryl a ani sa nevyhlásil za autora sociálnych hriechov.


The same fair friend wants readers of Young India to know, if they do not already, the following seven social sins:

Politics without principles
Wealth without work
Pleasure without conscience
Knowledge without character
Commerce without morality
Science without humanity
Worship without sacrifice

Naturally, the friend does not want the readers to know these things merely through the intellect but to know them through the heart so as to avoid them.

Young India, 22-10-1925

V slovenskom preklade ich často nachádzame v zmenenom poradí (tu v pôvodnom poradí):

Ten istý priateľ chce, aby čitatelia Mladej Indie spoznali nasledujúce sociálne hriechy, ak ich ešte nepoznajú:

Politika bez zásad
Blahobyt bez práce (Bohatstvo bez práce)
Pôžitok bez svedomia
Znalosti bez charakteru (Výchova/Vzdelanie bez charakteru)
Hospodárstvo bez morálky (Obchod bez morálky)
Veda bez ľudskosti
Viera bez obete (Viera bez obety)

Ten priateľ prirodzene chce, aby ich čitatelia poznali nielen púhym rozumom, ale i srdcom, a aby sa im vyhýbali.

Gándhího vnuk Arun Gándhí pridal neskôr ôsmy hriech:

Rights Without Responsibility (Práva bez zodpovednosti)

* Zdroje:
Young India (22. október 1925). The collected Works of Mahatma Gandhi Vol. 33 (PDF), str. 135
Seven Blunders of the World