sobota 10. júla 2010

Ako na súdne preklady: Tarifná odmena (5)

Tento článok sa zaoberá len tarifnou odmenou. Tarifná odmena je jednou z troch zložiek tlmočného, pričom tlmočné je názov pre výslednú cenu za prekladateľský úkon.

Tarifná odmena sa účtuje len v prípade, keď ste sa s prekladateľom (vopred) nedohodli na zmluvnej odmene. Viac sa o zmluvnej odmene dozviete v štvrtom diele tohto seriálu.

streda 7. júla 2010

Ako na súdne preklady: Dohodnite sa s prekladateľom na cene (4)

Prekladateľ vykonáva svoju činnosť za takzvané tlmočné, ktoré sa skladá z odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času. Tieto tri položky si rozoberieme neskôr.

Ak je prekladateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH), zvyšuje sa tlmočné o DPH, ktorú je prekladateľ povinný zaplatiť podľa zákona o DPH. Táto úprava platí od 1. januára 2010. Dovtedy platilo nie príliš jednoznačné tvrdenie, že DPH už bola súčasťou (iba) tarifnej odmeny.

utorok 6. júla 2010

Ako na súdne preklady: Sami si nájdite vhodného súdneho prekladateľa (3)

Súdnym prekladateľom sa môže stať len fyzická osoba. Žiadna agentúra nemá oprávnenie na súdne preklady - len vie, kde má súdnych prekladateľov nájsť, a môže mať vytipovaných tých spoľahlivých alebo tých lacných. Ak teda zadáte súdny preklad agentúre, v podstate ho len sprostredkuje súdnemu prekladateľovi alebo v prípade rozsiahlejších textov viacerým súdnym prekladateľom. Za túto službu si samozrejme nechá zaplatiť. Je to výhodné, ak nemáte čas alebo chuť riešiť si súdny preklad po vlastnej linke. Agentúry totiž zväčša zaobstarajú aj overenú fotokópiu originálneho dokumentu (pozri druhý diel tohto seriálu).

pondelok 5. júla 2010

Ako na súdne preklady: Pripravte si dokumenty (2)

Ak potrebujete súdny preklad nejakého dokumentu, musíte ho súdnemu prekladateľovi fyzicky odovzdať, pretože sa pevne zviaže so súdne preloženým dokumentom. Súdny preklad tak pozostáva nielen z prekladu, ale aj z originálu.

nedeľa 4. júla 2010

Ako na súdne preklady: Aký je rozdiel medzi prekladom a súdnym prekladom? (1)

Rozdiel medzi prekladom a súdnym prekladom by sa dal prirovnať k rozdielu medzi kópiou a notársky overenou kópiou. Takto jednoducho to vystihla Ivana Krekáňová, profesionána prekladateľka. Nie súdna, len taká „obyčajná“. Prečítajte si celý článok z jej pera. Tu je malá ochutnávka: